ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLAKÓW

fun & friendly

Wiek przedszkolny jest najlepszy do rozpoczęcia nauki języka angielskiego!
Dziecko  uczy się języka w sposób naturalny. W trakcie zajęć wprowadzamy i utrwalamy słownictwo, odgrywając scenki, ucząc się piosenek, czytając bajki, robiąc zakupy, itp.

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

smart & friendly

W tej grupie, oprócz innych metod, korzystamy też z wiodącego podręcznika, który gwarantuje opanowanie bogatego słownictwa, rozwija zdolności rozumienia ze słuchu, czytania, a z czasem również pisania.
Dodatkowo uczniowie uczestniczą w warsztatach tematycznych, które rozwijają umiejętność komunikacji językowej.

DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

smart & clever

W tym wieku dzieci są gotowe do dłuższego skupienia się. Wykorzystując wiele różnych metod ćwiczymy i utrwalamy umiejętności językowe poprzez: pisanie, czytanie, słuchanie oraz mówienie. Gramatyka tłumaczona jest naturalnie, w kontekście i zawsze ćwiczona w mówieniu. Korzystamy z podręcznika, który jest zgodny z nową podstawą programową i przygotowuje do egzaminu końcowego w klasie 8. Uczymy praktycznej komunikacji językowej, także organizując warsztaty kulinarne i wyjazdy do  krajów anglosaskich.  W naturalny sposób budzimy zainteresowanie kulturą i językiem angielskim.

DLA MŁODZIEŻY

clever & scientific

Przygotowujemy do egzaminu maturalnego lub międzynarodowego Cambridge. Kładziemy nacisk na komunikację werbalną. Treści egzaminacyjne przekazujemy w formie ciekawych ćwiczeń.
Tak uczymy swobodnego formułowania myśli  i sprawnej komunikacji w języku angielskim. Przed rozpoczęciem kursu dokładnie analizujemy poziom znajomości języka każdego z uczestników i planujemy dalszą ścieżkę edukacji. Zajęcia  trwają 60 min.

ZAJĘCIA  INDYWIDUALNE

flexible & individual

Te zajęcia prowadzone są zgodnie z  oczekiwaniami ucznia w nauce języka.
Ich termin, tematyka lekcji oraz liczba godzin dostosowane są do indywidualnych potrzeb.
W ich ramach możliwa jest również pomoc w odrabianiu lekcji lub przygotowanie do sprawdzianów w szkole.